Odborná stáž žiakov v Portugalsku v rámci programu ERASMUS+

V školskom roku 2017/2018 škola získala grant na projekt v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže  študentov v Portugalsku. Bližšie informácie o stáži a výbere študentov nájdete na webovej stránke školy.

Be the first to comment

Leave a Reply