Novinka na SSOSTe „programovanie robotov“

Široké využívanie robotov v priemysle, ale aj digitalizácia priemyslu sú spojené s rozbiehaním tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa označuje ako Industrie 4.0. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša ďalšie zvyšovanie produktivity, vznik vysoko špecializovaných pracovných pozícií nielen priamo u producentov robotov a systémových integrátorov, ale aj veľké investície do obnovy európskeho priemyslu. Len v Nemecku sa očakávajú do roku 2020 investície vo výške 40 mld. EUR a v európskom priestore až 140 mld. EUR. Slovensko ako priemyselne vyspelú krajinu by takéto investície nemali obísť (viď. investícia VW v Bratislave – 1000+ robotov), pričom pozitívne ovplyvnia udržateľnosť investícií v tomto geografickom priestore. Robotizáciu tak treba vnímať ako príležitosť, a to z dvoch pohľadov – jednak technologického upgradingu štandardného priemyslu, ale aj rozvoja firiem pôsobiacich v robotike (teda dodávateľov riešení).

Naša škola reaguje na tieto požiadavky trhu práce a prichádza s ďalšou pridanou hodnotou pre študentov v študijnom odbore“ Informačné a digitálne technológie“ vybudovaním laboratória robotiky. Z prostriedkov Tatranskej akadémie, n.o. – zriaďovateľa školy bola zrealizovaná prístavba nových 3 učební ( 2 jazykové učebne, laboratórium robotiky ) a bol zakúpený malý priemyselný robot od spoločnosti ABB, ktorá je významým výrobcom tejto techniky. Študenti okrem doterajších skúseností s programovaním Lego robotov budú mať možnosť získať vedomosti a praktické zručnosti so softwérom a samotným programovaním robotov používaných v  priemysle, čím bude zabezpečená ešte väčšia uplatniteľnosť týchto absolventov v praxi.

Možnosti a využitie v praxi http://www.youtube.com/embed/-39W3fdD5WA?html5=1&rel=0&wmode=transparent&autoplay=1

Viete si predstaviť Slovensko ako robotické Silicon Valley?  https://blog.etrend.sk/miroslav-balog/viete-si-predstavit-slovensko-ako-roboticke-silicon-valley.html

Be the first to comment

Leave a Reply