Zahraničná exkurzia do najväčšieho centra pre vedecký výskum na svete CERN

V dňoch 2.-6.6.2015 sa študenti školy zúčastnili na zahraničnej exkurzii do Švajčiarska a Francúzska , v rámci ktorej navštívili interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi TECHNORAMU vo Winterthure, jedno z najväčších centier pre vedecký výskum na svete CERN – Európsku organizáciu pre jadrový výskum, Palác národov OSN v Ženeve a sladkou bodkou celej exkurzie bola návšteva čokoládovne Cailler a syrárne Gruyére, spojená s ochutnávkou produktov.

Be the first to comment

Leave a Reply