SOČ krajské kolo

Študenti Tomáš Biroščák a Nika Kvasnová so svojou prácou “ Multimediálne centrum “ obsadili na KK SOČ krásne 1.miesto v súťažnom odbore Informatika a hardware a postúpili na celoštátne kolo. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov!

Be the first to comment

Leave a Reply