Školské kolo v prednese cudzích jazykov

Koordinátori: PaedDr. Lucia Troppová, Mgr. Jana Dolná, Mgr. Jozef Hlaváčik
Termín súťaže: 02.12.2015 (2. a 3. vyuč. hodina), uč. č. 9
Počet súťažiacich: 25

Výsledok súťaže:

Anglický jazyk (za ANJ súťažilo 10 žiakov)

1. miesto: Samuel Mikuláško, I. C
2. miesto: Michaela Odrobinová, III. C
3. miesto: Miriam Čechanová, III. C

Nemecký jazyk (za NEJ súťažilo 7 žiakov)

1. miesto: Nikola Zapalačová, III. C
2. miesto: Sabína Tarbajová, I. D
3. miesto: Ján Zavacký, I. C

 

Španielsky jazyk (za SPJ súťažilo 8 žiakov)

1. miesto: Michaela Odrobinová, III. C
2. miesto: Ľudmila Mlynarčíková III. C
3. miesto: Annamária Hamráčková I. C

Be the first to comment

Leave a Reply