PROJEKTOVÝ DEŇ

Celoškolská akcia „Projektový deň“ sa uskutočnila 1.apríla 2015 .Študenti školy odprezentovali pre svojich spolužiakov 18 projektov, ktoré zaujali svojou výnimočnosťou, rôznorodosťou i spôsobom prezentácie . Veríme, že po úspechu tejto akcie sa na škole začína tradícia „Sosťáckych projektových dní“.

Talent, šikovnosť, nové nápady a originálne riešenia. Všetky tieto fenomény mladých ľudí sa prejavili počas troch vyučovacích hodín. Naši najlepší študenti odprezentovali vlastné projekty a zúročili svoje verbálne schopnosti. Celá táto aktivita sa stretla len s pozitívnou spätnou väzbou, či už zo strany žiakov, alebo učiteľov.

Be the first to comment

Leave a Reply