Motivačná prednáška generálneho riaditeľa AT&T pre Slovensko Gabriela Galgóciho

Dňa 18.06.2015 sa uskutočnila na škole motivačná prednáška Gabriela Galgóciho, generálneho riaditeľa AT@T na Slovensku a Rastislava Milka, managera IGA EMEA AT@T pre študentov študijného odboru informačné a digitálne technológie, počas ktorej si študenti zapojení do vzdelávacieho programu ASPIRE organizovaného spoločnosťou AT@T prevzali certifikáty.

Be the first to comment

Leave a Reply