Kritické myslenie do praxe

V stredu (28.11.2018) sa na našej škole uskutočnili prezentačno – diskusné workshopy k téme kritické myslenie a nenávistné prejavy na internete. Pre žiakov 1. ročníka bol pripravený zaujímavý program, ktorý bol pripravený v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania.

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie predovšetkým získané cez internet. Zároveň poukázať na bezpečné používanie internetu a novodobých IKT technológii a médií, s ktorými sú mladí v každodennom kontakte.

Foto: Benjamín Skokan III.B

Be the first to comment

Leave a Reply