Cechovačka 2018

Deň, ktorý bol pre nás všetkých možno len všedným jesenným, sa stal pre prvákov našej školy dňom výnimočným. V stredu (24.10.2018) sa v telocvični školy uskutočnila „cechovačka“  za účasti riaditeľky školy Ing. Beáty Mitickej a tiež členov pedagogického zboru.

Tohtoročných prvákov sprevádzali počas dňa obavy a stres pred úlohami, ktoré si pre nich pripravila žiacka školská rada a žiaci tretích ročníkov.  Tento rok sa cechovačka niesla v duchu „Hollywood“ , vopred pripravené úlohy zvládli prváci na výbornú a už spomínané obavy a stres  vymenili za zábavu a smiech. Na konci sľúbili svojim starším spolužiakom možné aj nemožné a boli slávnostne pasovaní do cechu “ SSOSTY“. Od tejto chvíle sú to už „Naši prváci“.

Foto: Milan Pavlák II.A

Be the first to comment

Leave a Reply