Mimoškolské vzdelávanie

Naša spoločnosť je poskytovateľom komplexných vzdelávacích  služieb a preto je možné u nás študovať aj v popoludňajších hodinách v rámci mimoškolského vzdelávania.

Vzdelávacie služby zabezpečujeme prostredníctvom:

1. Jazykové vzdelávanie

 • Príprava na FCE
 • Speak up – anglická konverzácia

2. Vzdelávanie IT

 • Programovanie robotov
 • Routing and switching
 • Tvorba a spracovanie digitálneho videa v rámci školskej televízie

3. Ekonomické vzdelávanie

 • Aktívny podnikateľ
 • Zoči – voči, diskusný klub 

4. Príprava na maturitné skúšky

 • Maturujeme z matematiky
 • Maturujeme zo slovenčiny

5. Športové a iné aktivity

 • Florbal chlapci, dievčatá
 • Futsal chlapci, dievčatá
 • Volejbal chlapci, dievčatá
 • Turistický krúžok
 • Školská kapela
 • Po stopách predkov