Mimoškolské vzdelávanie

Naša spoločnosť je poskytovateľom komplexných vzdelávacích služieb a preto je možné u nás študovať aj v popoludňajších hodinách v rámci mimoškolského vzdelávania.

Vzdelávacie služby zabezpečujeme prostredníctvom:

1. Jazykové vzdelávanie

a. Business angličtina
b. Angličtina v práve
c. Let´s speak together
d. Španielčina pre začiatočníkov
e. Videokonferenčné jazykové konverzačné vzdelávanie so školami v zahraničí 

2. Vzdelávanie IT

a. Kurz programovania
b. Tvorba a spracovanie kreatívnej fotografie
c. Tvorba a spracovanie digitálneho videa v rámci školskej televízie

3. Ekonomické vzdelávanie

a. Ekonomika trochu inak
b. Diskusný klub
c. Aktívny podnikateľ
d. Mediálny klub

4. Školenia a semináre

a. Na objednávku
b. Videokonferenčné semináre