Mimoškolské vzdelávanie

Naša spoločnosť je poskytovateľom komplexných vzdelávacích  služieb a preto je možné u nás študovať aj v popoludňajších hodinách v rámci mimoškolského vzdelávania.

Vzdelávacie služby zabezpečujeme prostredníctvom:

1. Jazykové vzdelávanie

 • Príprava na Cambridge skúšky FCE
 • Speak up – anglická konverzácia
 • Nemčina
 • Španielčina

2. Vzdelávanie IT

 • Základy programovania
 • Lego roboty
 • Networking&troubleshooting
 • Kreatívna fotografia
 • Tvorba a spracovanie digitálneho videa v rámci školskej televízie

3. Ekonomické vzdelávanie

 • Aktívny podnikateľ
 • Biznis klub – založ si živnosť a začni podnikať

4. Príprava na maturitné skúšky

 • Maturujeme z matematiky
 • Maturujeme zo slovenčiny
 • Maturujeme z ANJ

5. Športové a iné aktivity

 • Florbal
 • Kondičné posilňovanie
 • Stolný tenis
 • Volejbal
 • Školská kapela
 • Po stopách predkov