SSOSTA naostro - Deň otvorených dverí SSOSTA naostro - DOD

SSOSTA naostro

Milí záujemcovia o štúdium,

pripravujeme pre vás v rámci oboch študijných odborov blok workshopov, na ktoré sa môžete už v tejto chvíli zaregistrovať v záujme hladkého a plynulého priebehu celej Vašej návštevy školy. Nemusíte sa báť, našich aktivít sa môžete zúčastniť aj vtedy, ak sa nezaregistrujete. Môže sa však stať, že budete musieť na svoj blok workshopov počkať.

Viac informácií nájdete v pozvánke (pdf)

Tešíme sa na vašu účasť.

Táto registrácia je určená len pre zákonných zástupcov maloletých záujemcov o štúdium.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov